ZO ČSOP Pantoflíček

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Vlasta Ondrová
Kontaktní osoba: Petr Slinták
E-mail: arteas@centrum.cz
Působnost:
Environmentální

Sídlo

Slavkov 47
68764 Slavkov
IČO: 65326539

Z.o. ČSOP Pantoflíček má oficiální působnost v rámci Zlínského kraje. Činnost spolku, který má přes dvacet členů, je však zaměřena především na aktivity v rámci mikroregionů Bílé Karpaty a Východní Slovácko.

ČSOP Pantoflíček se zabývá praktickou ochranou přírody. Udržuje chráněné lokality v CHKO Bílé Karpaty - rezervace Kolo 1 a K2 na Slavkovských loukách - a stará se tam o obnovenou Knížecí studánku. Spolek se zasazuje o ochranu lokálně vhodné zeleně a též ji v obcích a jejich okolí vysazuje. Zájmem spolku je obnova bělokarpatských lučních porostů v jejich původní podobě. Spolek průběžně sleduje stav stromořadí kolem regionálních silnic a propaguje jejich obnovu a udržitelnost. 

ČSOP Pantoflíček se dále zabývá environmentální osvětou. Pořádá veřejné besedy, spolupracuje s ekokroužkem Pantoflíček při ZŠ Dolní Němčí, a prezentuje se na lokálních společenských akcích. Pro školní mládež každoročně pořádá Ekohrátky ke Dni země a ke Dni stromů. Spolek se taktéž zapojil do akce Sázíme budoucnost, v rámci které již vysadil na 150 stromů a keřů. K aktivitám spolku patří též účast na akci Ukliďme Česko a dále na ekologických olympiádách. Veřejností je využíváno též příležitostné poradenství v oblasti sběru bylin a hub. 

Někteří členové spolku se zabývají místním průvodcovstvím. Ten naopak pořádá pro své členy tematické exkurze do zajímavých krajinářských lokalit. Spolek Pantoflíček spolupracuje s Mykologickým kroužkem Nivnice a dalšími neziskovými organizacemi environmentálního charakteru.

FOTOGALERIE