Slovanská unie

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Vojtěch Merunka
Kontaktní osoba: Jiri Kralik
Telefon: 602704620
E-mail: jirka.kralik@seznam.cz
Působnost:
Kultura

Sídlo

Michalska 660
68603 Staré Město u Uherského Hradiště
IČO: 48133396

Mezinárodní festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY vznikl v roce 2013  - v roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Jeho cílem bylo postupně představit kulturní dědictví všech slovanských zemí, národů a národností.  Od druhého ročníku festivalu začala tradice představit kulturní dědictví DVOU slovanských národů či národností - jedné zastupujících severní Slovany a druhou pak zastupující Slovany jižní. Od roku 2017 se festival rozdělil do dvou částí - na část festivalovou, druhá pak na část výstavní. Výstavní část nabízí dlouhodobé výstavy ve významných kulturních institucích (některé trvající až 4 měsíce), druhá část festivalová pak trvá asi týden a nabídne další aktivity - divadelní, filmové, hudební, přednáškové … Výsledky dosavadních šesti ročníků festivalu potvrdily zájem významných domácích i zahraničních institucí podpořit tento strategický cíl a vytvořit tak prostor pro prezentaci kulturního dědictví slovanských národů a národností. Festivalová část pak nabídne většinou zahájení a vernisáže dlouhodobých výstav, přednášky, ale i vystoupení hudebních skupin. Festivalový program pak doplňujeme prezentací kulturního dědictví v oblasti filmu, literatury a divadla. 

hlavní strategické cíle

  • PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ - hlavní důraz je kladen na propagaci  kulturního dědictví aktuálně vybraných dvou slovanských  národů či národností, především památek zapsaných na seznam UNESCO
  • KULTURNÍ MOST MEZI JIHEM A SEVEREM – je základem festivalové dramaturgie a konečného výběru dvou slovanských zemí - vždy jedné z oblasti Severních Slovanů a druhů z oblasti Jižních. Festival tak přirozeně vytváří “most” pro posilování další vzájemné aktivní spolupráce. 
  • PROPAGACE VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTÍ HISTORIE KULTURNÍ ČI SPOLEČENSKÉ SPOLUPRÁCE S NAŠÍ KULTUROU - většina významných událostí aktivní a vzájemně výhodné kulturní i společenské spolupráce s naší kulturou je v současné době takřka zapomenuta a proto je důležité ji v rámci festivalu významně připomínat a zdůrazňovat její význam a vliv na formování příslušné národní kultury. 
  • AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI - festival se koná v těsné spolupráci s domácími významnými institucemi, ale cílem je přirozené zapojení i významných zahraničních kulturních institucí do programu. Nejvýznamnější podpora je ze strany Fóra slovanských kultur (Ljubljana), které festival zařadilo do svých strategických aktivit. 
  • PODPORA A PROPAGACE CENTRA VELKÉ MORAVY -  akce se od roku 2016 koná ve městech a obcích, které jsou významně spjaty s historií a odkazem Velké Moravy, především se vznikem slovanské kultury a vzdělanosti, od roku 2018 i v Hodoníně a Mikulčicích
  • AKTIVNÍ ZAPOJENÍ PŘÍSLUŠNÝCH NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN - zapojení kultury příslušných slovanských národů a národností
  • INICIACE VZNIKU OBDOBNÉ AKCE V ZAHRANIČÍ - úspěch dosavadních ročníků a jejich významná podpora vytváří možnost pro rozšíření této festivalové tradice (modelu) i v jiných slovanských zemí, především ve spolupráci a za podpory Fóra slovanských kultur, jehož je hlavní organizátor Slovanská únie členem pověřeným MKČR

FOTOGALERIE