Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Petr Orel
Kontaktní osoba: Miroslav Dvorský
Telefon: 728585009
E-mail: valmez@ochranci.cz
Působnost:
Environmentální

Sídlo

Šafaříkova 555
75701 Valašské Meziříčí
IČO: 64123162

Naším hlavním posláním je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. 

Naše činnost je velmi rozmanitá, kromě praktické ochrany přírody a krajiny se zabýváme ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i široké veřejnosti. Od roku 2014 provozujeme  v areálu bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí Valašské ekocentrum, kde pořádáme osvětové akce, přednášky, výstavy a řemeslné dílny pro veřejnost, výukové programy pro děti ze ZŠ a MŠ a vybudovali jsme ukázkovou přírodní Zahradu poznání.

 

FOTOGALERIE