Lázeňská kolonáda Luhačovice, o. p. s.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Radek Skovajsa
Kontaktní osoba: Milena Hrbáčová
Telefon: 724585773
E-mail: hrbacova@lazneluhacovice.cz
Působnost:
Kultura

Sídlo

Lázeňské náměstí 436
76326 Luhačovice
IČO: 29188172

FESTIVAL JANÁČEK A LUHAČOVICE

Od roku 1992 je v Luhačovicích každoročně pořádán k poctě světoznámého skladatele Leoše Janáčka hudební festival pod názvem „Festival Janáček a Luhačovice“, který se v posledních letech etabloval mezi významné festivaly, získal stálé posluchače a předplatitele abonmá, vyprofiloval se v projekt vysoké úrovně a v místě svého regionu i prvořadého významu. Festival svými hodnotnými koncerty a doprovodným programem vhodně doplňuje nabídku kulturního a společenského vyžití, která je v období prázdnin - tudíž v hlavní lázeňské sezoně velmi žádána nejen lázeňskými hosty, ale také obyvateli Zlínského kraje.

Cíle festivalu

 • Udržet a rozvíjet po stránce profesionální a umělecké hudební tradici připomínající opakované pobyty světového skladatele Leoše Janáčka v Luhačovicích. Festivalem podpořit a prohloubit povědomí a věhlas skladatele Leoše Janáčka, který je více prezentován a vnímán v zahraničí než ve své zemi.
 • Představit při festivalových koncertech mladé interprety reprezentující českou hudební scénu na světových pódiích.
 • Programovou dramaturgii koncipovat jak pro náročnější a stálé abonenty festivalu, tak i pro mládež a lázeňské publikum včetně zahraniční klientely, která má na festivalu svoje nezastupitelné místo.
 • Prostřednictví interaktivního hudebně výtvarného workshopu „Luhačovické notování a malování aneb procházka s Leošem Janáčkem a Dušanem Jurkovičem“ a výstavy výtvarných prací dětí ZUŠ Luhačovice „Lázně malované“ se zaměřit na děti a mládež, potencionální návštěvníky a posluchače dalších ročníků festivalu.
 • Akcemi doprovodného programu, na který je vstup zdarma a je pořádán ve velkých prostorách nebo v plenéru, oslovit co nejširší spektrum lázeňských hostů, jež nejsou přímými účastníky festivalu.
 • Souzněním přírody, léčivých pramenů, barevné architektury Dušana Jurkoviče a hudby připravit hudbymilovným hostům nezapomenutelné umělecké zážitky z řady koncertů, při kterých se prolínají skladby Leoše Janáčka s díly dalších světových komponistů v podání špičkových českých i zahraničních interpretů.

Cílové skupiny festivalu

 • Náročnější publikum – pravidelní abonenti a návštěvníci koncertů různých měst, cíleně navštěvující Luhačovice v období festivalu, jejichž přáním je prožít umělecké zážitky z koncertů doplněné příjemnou relaxací s odpočinkem.
 • Příznivci hudby z Luhačovic a Zlínského kraje, kteří využívají nabídku festivalových koncertů, protože kamenná divadla a koncertní síně jsou v tuto domu zavřena.
 • Děti z Luhačovic, přilehlého okolí či Zlínského kraje a děti z luhačovické Dětské léčebny. Součástí doprovodného programu jsou kromě koncertů připraveny dvě aktivity zaměřené na děti a mládež, a to uvedený workshop, při kterém se děti zabaví a hravou formou získají další vědomosti v oboru hudebním a výtvarném a výstava výtvarných prací dětí ZUŠ Luhačovice.
 • Lázeňští hosté – v červenci je v lázních zaznamenávána nejvyšší návštěvnost hostů. Festivalovými koncerty a jeho doprovodným programem je vyplněný jejich volný čas po procedurách či jiných aktivitách. Prostřednictvím festivalového hlavního programu mohou navštívit řadu koncertů se špičkovými umělci a zároveň i načerpat a rozšířit si znalosti v oboru hudby a historie při akcích doprovodného programu. 
 • Zahraniční klientela, která je stálým hostem Luhačovic, využívající kvůli jazykové bariéře z nabízených kulturních programů převážně koncerty. Do této skupiny patří rovněž abonenti, vracející se na festival opakovaně.

29. ročník Festivalu Janáček a Luhačovice se uskutenčí od 13. do 18. července 2020.

Hudebymilovní hosté se mohou těšit na špičkové sólisty a renomované orchestry, soubory a sbory. Patří k nim pěvecký sbor Uměleckého souboru Lúčnica, orchestr Slovak Sinfonietta, Moyzesovo kvarteto, Mucha Quartet, klavírista Maroš Klátik, violoncellista Petr Nouzovský, Janáčkův komorní orchestr, PhilHarmonia Octet a Czech Ensemble Baroque. Bohatý doprovodný program nabídne zajímavá filmová představení, besedy s umělci - Petrom Nouzovským s prof. Jiřím Hlaváčem a předním janáčkologem Prof. Milošem Štědroněm, komentovanou vycházku po Luhačovicích s Luhačovickýmokrašlovacím spolkem Calma, zájezd na Hukvaldy a také koncert Varmužovy cimbálové muziky s Mužským pěveckým sborem Svatobořice - Mistřín a ženským pěveckým sborem Rezedky. Bližší informace k programu festivalu najdete na www.janacekluhacovice.cz

 

 

FOTOGALERIE