Klub bechtěreviků ČR, Zlínský kraj, pobočný spolek

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Předseda Krajského výboru
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Vrzal
Telefon: 778168989
E-mail: info@kbzlk.cz
Působnost:
Sociální oblast

Sídlo

Lomená 6377
760 01 Zlín
IČO: 6718795

Hlavním cílem a obsahem činnosti Klubu bechtěreviků ČR, pobočného spolku Zlínského kraje je obhajoba, prosazování a naplňování zájmů členů a potřeb zdravotně postižených Bechtěrevovou chorobou v součinnosti s krajskými orgány správy a samosprávy a dalšími organizacemi v České republice.

Další cíle a aktivity

  • Zajištění ozdravných rekondičních pobytů pro pacienty s Běchtěrevovou nemocí
  • Spolupracovat s ostatními organizacemi zdravotně postižených spoluobčanů v České republice.
  • Vydáváme informacní měsíčník "Bechtěrevik"
  • Občasné setkávání pacientů nejen za účelem předání zkušeností s nemocí