Diakonie ČCE - hospic CITADELA

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Mgr. Květoslava Othová
Telefon: 571629084
E-mail: hospic@citadela.cz
Působnost:
Sociální oblast

Sídlo

Žerotínova 1421
75701 Valašské Meziříčí
IČO: 73632783

Diakonie ČCE - hospic CITADELA provozuje nestátní zdravotnické zařízení zaměřené na specializovanou paliativní (hospicovou) péči zahrnující lůžkový hospic a ambulanci paliativní medicíny. Zároveň poskytuje pobytové sociální služby, mezi které patří odlehčovací služby, sociální služby poskytované ve  zařízeních ústavní péče a domov se zvláštním režimem. 

Jsme  křesťanská nezisková organizace, jsme jedno ze středisek Diakonie ČCE, našim zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

Individuálním přístupem a hledáním cest k naplnění potřeb klientů ve všech oblastech ročně pomáháme na 450 klientům.  K tomu přispívá celý tým stávající se z lékařů, zdravotních sester, pečovatelek, fyzioterapeutů, duchovních a dobrovolníků.

Své služby poskytujeme od roku 2004.

FOTOGALERIE

PŘÍLOHY