Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Mgr. Bc. Kateřina Vránová, předseda
Kontaktní osoba: Kateřina Vránová
Telefon: 737300424
E-mail: kmvranova@gmail.com
Působnost:
Děti, mládež, volný čas

Sídlo

nám. Hrdinů 100
68603 Staré Město
IČO: 22879366

DFS Dolinečka působí ve Starém Městě od roku 1956. 

V současné době tvoří soubor převážně děti ze Starého Města, ale také z nedalekých vesnic. Ve čtyřech skupinkách pracuje přibližně 150 dětí ve věku od 3 do 18 let, z nichž většina navštěvuje místní základní školu.

Při práci s dětmi vycházejí vedoucí souboru především z odkazu místních tradic. Vedou děti nejen ke hrám, písním a tanečkům, ale utvářejí v nich také lásku k tradicím, lidovým krojům a pomáhají jim nalézt krásy a taje lidové kultury. Tři pilíře souboru tvoří udržování tradic a zvyků ve městě, nácvik a vystoupení s novými pásmy a v neposlední řadě budování pozitivních vztahů mezi dětmi.

Po roce 2000 se utvořila koncepce činnosti, která přetrvává do současnosti. Vedoucí pěstují v dětech lásku k tradicím, lidovým krojům a pomáhají jim nalézt krásy a taje lidové kultury. Dolinečka ve spolupráci s CM Bálešáci pravidelně chystá vánoční koncert (např. Ó svatá dobo vánoční, Poslouchejte, křesťané), Vynášení Mařeny a komponovaný pořad ke konci školního roku (např. Od her k tancům, U nás na dědině, Co si ptáčci štěbetajú, Vandrovali hudci). Jednotlivé skupinky se účastní akcí pořádaných kulturní komisí (Staroměstský vánoční jarmark, Vánoční zpívání, Den matek nebo Staroměstský den). Jedna ze skupinek každoročně reprezentuje na MDFF Kunovské léto.

 

Činnost souboru byla vždy udávána školním rokem a zvyky na dědině. Již od útlého dětství jsou děti vedeny k účasti na lidových zvycích a obyčejích ve městě. Mezi ně patří vynášení Mařeny, dožínky, hody, vánoční koledování a jiné akce spolu s dospělým souborem Dolina.

V průběhu školního roku Dolinečka zahajuje svoji činnost vystoupením v rámci Michalských slavností v pořadu Hodové odpoledne. Poté se soustředí na přípravu Adventního nebo Vánočního koncertu v kostele, kde vystoupí s koledami a vánočními hrami. Pravidelně se Dolinečka zúčastňuje vystoupení ke Dni matek spolu s ostatními složkami, které působí ve Starém Městě. Dolinečka obveseluje svým vystoupením obyvatele Domovů důchodců, ale také Domu s pečovatelskou službou. Pravidelně se účastní některá ze skupinek Bambiriády.

Práce souboru vždy vyvrcholí závěrečným premiérovým vystoupením všech skupinek, popřípadě pozvaného hosta, ve Společensko-kulturním centru. Dolinečka se každoročně účastní Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto, jehož spolupořadatelem je město Staré Město. Soubor reprezentuje město, ale i republiku při oficiálních akcích, jako je přivítání zahraničních hostů nebo družebních delegací ze spřátelených měst.

Starší skupinky reprezentují soubor i město na zahraničních festivalech (např. na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku).

Při zpracování dětského a tanečního folkloru se soubor orientuje především na oblast Starého Města a uherskohradišťského Dolňácka. V pozdějším věku děti zpracovávají také materiál z Moravských Kopanic, Strání a Korytné, Boršic.

U příležitosti 55. výročí souboru byl připraven komponovaný pořad nazvaný Tak jde čas mapující historii Dolinečky. Zároveň byl vydán sborníček Střípky z historie Dolinečky.

 

Od r. 2006 Dolinečka začala budovat vlastní krojovou výbavu, ve které se v současné době nachází pět typů krojů pro děti a kroje pro dívčí sborek. Jevištní podoba krojů vznikla za odborné spolupráce s PhDr. Ludmilou Tarcalovou a Jitkou Feldvabelovou.

Pro nejmenší děti (3 až 5 let) je pracovní typ dětského kroje, jehož podoba se vyvinula ze vzhledu ošacení pro dospělé a tvar se ustálil pravděpodobně v druhé polovině 19. století. Dívky mají bílý rubáč, přední a zadní fěrtoch z různě potištěného plátna a bílé plátěné rukávce, zdobené malým límečkem olemovaným úzkou krajkou. Občas místo rukávců nosí dívky krátkou jupku z potištěného plátna. V pase mají uvázanou červenou pentli. Chlapci oblékají zjednodušenou tzv. slovenskou košili z trhaného bílého plátna s vázací šňůrkou u krku a třaslavice zvané drle. Děti vystupují bosky nebo v černých plátěných cvičkách, které nahradily již nevyráběné všeobecně rozšířené střevíce.

Pro 4 – 6leté děti byl pořízen kroj, který je stylizací kroje dětí z 2. poloviny 19. století a ze začátku 20. Století. Dívky oblékají tzv. kandušky (kvítečkové šatečky) a chlapci plátěné košile třaslavice.

Starší dívky (8 až 10 let) mají zádové sukně a plátěné košile. Chlapecký kroj se skládá z plátěné košile a režných třaslavic a je obohacen o vestu z téže látky. Na hlavu byly ušity bílé plátěné šátky. Na nohou mají děti černé taneční boty

Pro věkovou kategorii 10 – 12 let je určen kroj používaný v 50. letech 20. století jako pracovní oblečení. Dívky mají bílý rubáč, přední květovaný fěrtůšek a zadní fěrtoch z bílého plátna a bílé plátěné rukávce, zdobené malým límečkem olemovaným úzkou krajkou. Chlapci nosí bílé třaslavice, košili s černou výšivkou pouze na límečku. V pase mají uvázanou zástěru. Na nohou mají děti černé taneční boty.

Pro nejstarší děti 12 až 15 let byl pořízen stylizovaný všední kroj z 2. poloviny 19. století oblasti uherskohradišťského Dolňácka. Dívky jsou oblečeny do lehkých rukávečků s černou výšivkou na límečku, kordulky, rubáčku, zadní režné plisované sukně a předního kvítečkovaného plátěného fěrtušku. Na hlavě mají bílou šatku s výšivkou, která je totožná s výšivkou na rukávečkách. Oblečení chlapců je totožné s mladší variantou, doplněnou staroměstskou kordulou a kloboučkem s kosárky a voničkou. Všichni jsou obuti do krpců.

Soubor má i vlastnícimbálovou muziku, s vedoucím Tomášem Vavříkem a primáškou Veronikou Ilíkovou. Spolupracuje také s CM DOlinka při ZUŠ Uherské Hradiště pobočka Staré Město, vedoucí Radim Snopek, primáš Tomáš Snopek.

 

Foto: Aleš Korvas, Pavel Vrána

FOTOGALERIE