Charita Vsetín

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Věra Dulavová
Kontaktní osoba: Eva Šafaříková
Telefon: 731847440
E-mail: eva.safarikova@vsetin.charita.cz
Působnost:
Sociální oblast

Sídlo

Horní náměstí 135
75501 Vsetín
IČO: 44740778

Charita Vsetín je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím komplexu služeb. 

Charita Vsetín poskytuje služby vycházející z individuálních potřeb osob všem lidem bez rozdílu, na základě dodržování lidských práv a základních svobod. Sdružuje profesionální i dobrovolné pracovníky a usiluje o dosažení maximální možné kvality poskytovaných služeb.

Charita Vsetín poskytuje tyto sociální služby :

Domácí zdravotní péči, Pečovatelskou službu, Osobní asistenční službu, Stacionář Magnolia, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO, Mimoškolní příprava SIDERA, CAMINO sociální rehabilitace

FOTOGALERIE