Anděl Strážný, z.ú.

Kontaktní informace

Statutární zástupce: Martina Hebelková
Kontaktní osoba: Lucie Sieberová
Telefon: 603563060
E-mail: vedouci@andelstrazny.eu
Působnost:
Sociální oblast

Sídlo

Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2
IČO: 2771527
Tísňová péče zajišťuje pomoc v krizových situacích po celé České republice. Je určena především seniorům, ale i osobám se zdravotním postižením či dlouhodobě nemocným, kteří žijí ve svém domácím prostředí a chtějí mít pocit jistoty a bezpečí. Prostřednictvím mobilního monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem si může senior přivolat pomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce. SOS tlačítko je připojené na dispečink tísňové péče, který obsluhují vyškolení pracovníci. Ti reagují na aktuální potřebu jednotlivých lidí a řeší jejich problém v reálném čase. Zajišťujeme pomoc především v situacích, které ohrožují zdraví či život, jako je například pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení, náhlý stav úzkosti apod., dále připomínáme lidem léky a nabízíme využití také tzv. Povídavé linky, která eliminuje pocity osamění. Jak naše služba funguje? 1. senior má u sebe mobilní monitorovací zařízení s SOS tlačítkem 2. zařízení je napojeno na NONSTOP dispečink tísňové péče Anděla Strážného 3. Při nouzové situaci, zhoršení zdravotního stavu nebo napadení člověk zmáčkne SOS tlačítko, které ho pomocí GPS lokalizuje a spojí s dispečerem. V případě PÁDU se tísňový signál na dispečink odešle automaticky. 4. Dispečer vyhodnotí situaci a vyšle k seniorovi potřebnou pomoc - kontaktní osobu, výjezdovou službu nebo přímo zdravotnickou záchrannou službu.