XXXX.TRADIČNÍ JUBILEJNÍ KOSENÍ a školu ochrany přírody 2020
Termín: 4. 7. 2020
Místo: Valašské Klobouky
Webová stránka: www.kosenka.cz
Typ akce: Ostatní

zaměřené na spojení člověka a krajiny Bílých Karpat s mezinárodní účastí

4.července - 10. července a 11.-18. července 2020

ze základny v přírodní rezervaci Bílé Potoky

Dej den, či několik dnů, přednost před civilizací, životu v přírodě, při tradičním sečení kosou, sklizni sena,

obnově bělokarpatské krajiny, poznávání přírody, tělesně-duchovním rozvoji v Bílých Karpatech.

Přiďte a přijeďte, gdo chcete pomoct. Bez domácích to nejde, přespolní dávajú akci potřebnú silu aj přesah do světa. Nováčci se přiučí. Přiďte

si připomenút staletí rozvoja aj úpadku, aj záchrany bělokarpatské krajiny, hrozby aj naděje, spojení krajiny a citu ludí pro přírodu. Přiďte, kdo chcete

obnovovat aj sebe životem s přírodú. Vítáme dávné účastníky i spolupráci rodičů s dětmi.

Základní příjezd je najlepší v pátek, abysme v sobotu ráno byli v co najvětší sile. Možete však přijít aj odejít gdy chcete. Stačí sa ohlásit přímo

v táboře. Orientační plánek najdete na Kosence, na stránkách webu, na nádraží ČD a v Informačním centru na náměstí ve Valašských Klobúkách. Kosenka

je 200 m od náměstí po cestě na Brumov - Bylnicu. Gdyž svůj příjezd a odjezd naplánujete a oznámíte nám ho předem /KOSENKA, Brumovská 11,

Valašské Klobouky 766 01, nebo tel. 736777144 nebo mail kosenka@kosenka.cz , ulehčíte nám přípravu, zajištění i průběh akce.

Přejme si, aj také uděláme všecko pro to, aby jubilejní XXXX. ročník radostně oslavil tradici

a udržoval živé společenství Přírody, Člověka, Bílých Karpat, Valašska, aj Světa

 Stravu, náčiní, organizační tým, tradiční pracovní postupy, aj další program zajišťujeme už dnes. Také uvítáme, když nám přivezete staré nepotřebné

kosy, které na Kosence najdou ještě uplatnění. Veškerou pomoc organizujeme ze základny v Bílých Potokách. Učíme se tvořivému zajištění tábora i

programu operativně z přítomných sil.

 Stačí mět spací pytel, karimatku, stan /nebo užijete náš vojenský/, vlastní jídelní nádobí, základní osobní věci, dobrú vůlu. Našim cílem je minimum

byrokracie, vlastní sebekázeň. Věříme, že právě proto rádi Vy znalí přijíždíte, aj noví přijedete.

 Poznáte co dělá Pozemkový spolek KOSENKA - spolupráci s vlastníky pozemkú aj památek (záchrana karpatského lesa Ščúrnica, jarmeky,

financování, ekologické poradenství, spolupráce s městem, národní aj mezinárodní).

 Do programu zařazujeme školu Kosení a péče o nářadí. Pro zájemce bude nabídnuto denně i duchovně tělesné cvičení – základy čhi-kungu.

 Setkáte se s přáteli, najdete aj nové. Setkáte sa s muzigú aj zpěvy, ale aj talenty účastníkú, do programu zapojujeme přímo účastníky.

 V případě nedostatku účastníků a počasí sa naděláme. V případě většího počtu budeme pomáhat aj inde, aby vše hospodářsky vyšlo.

 Dosečné děláme na lúkách, gde chceme být ve Všem s Vámi, s programem jak nám počasí a příroda dovolí.

 Ti s vlastní kosú, nebo kozú budú zvlášť oceněni. Zvlášť uvítáme pokud si kosu přivezete. Také můžete přivézt něco z vaši potravinové produkce

na zpestření či posílení kuchyně. Všichni sa všelikému přiučí, základy sa naučí a prověří to naše řady. Rádi sa seznámíme se zkušenosťama aj

technikú z iných krajů aj ze zahraničí. A hlavně sa na setkání s Vámi Těšíme.

Proto srdečně Vás všecky zveme

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody KOSENKA

Pozemkový spolek pro přírodu, krajinu a památky Valašskoklobucka

POZNEJ A CHRAŇ !

Další informace: pozemkový spolek KOSENKA tel: 736 777 144

www.kosenka.cz www.zachranles.cz kosenka@kosenka.cz

XXXX. Tradiční kosení konáme s podporou Správy CHKO Bílé Karpaty, ÚVR Českého svazu ochránců přírody a Města Valašské Klobouky

Czech Republic: Annual "Kosení" Mowing and Haymaking Camp 2020 in the White Carpathian mountains. The Kosení camp is

free of charge for participants who help out. From July 4 to July 10 and from July 11 to July 18. Please, contact us for more information via

email kosenka@kosenka.cz . mob: +420 736777144

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: