Vliv ženské cykličnosti na vztahy a komunikaci v nich
Termín: 6. 6. 2023 09:00 - 12:00
Organizátor: IdeaZone, z.s.
Místo: Naše Dílna, Zálešná 4057, Zlín
Typ akce: Vzdělávání

Akce pro veřejnost!

Setkání je určeno pro všechny ženy, které hledají cesty jak laskavě a s respektem komunikovat své potřeby, chtějí umět efektivně zvládat konflikty a prohlubovat svoji emoční inteligenci pro spokojenost v rodinných i pracovních vztazích. To vše s ohledem na dary i výzvy jednotlivých fází ženské cykličnosti.

Vztahy samy o sobě jsou naším velkým životním tématem. Naše spokojenost v nich, schopnost komunikace a efektivní zvládání konfliktů je základem pro šťastný a naplněný život. Ať už se jedná o naše nejužší rodinné a partnerské vztahy, vztahy s dětmi, rodiči nebo o vztahy pracovní. Umění komunikovat naše potřeby nebo naopak schopnost vést smysluplné dialogy a nebýt pouze v reakci na to, co nám protistrana říká, neútočit, nevytvářet si domněnky a nemanipulovat.

Ženská cykličnost a měsíční střídání hladiny hormonů mnohdy velmi zásadně ovlivňuje naši schopnost a kvalitu komunikace. V tomto bloku si tedy osvojíte užitečné rady a tipy pro zdravé vztahy a respektující komunikaci v souladu s ženskou proměnlivostí.

více info a rezervace místa zde: https://klubpodnikatelekzlin.cz/events/vliv-zenske-cyklicnosti-na-vztahy-a-komunikaci-v-nich/