Online: Každoroční školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
Termín: 9. 2. 2023 09:00 - 11:30
Organizátor: IdeaZone, z.s.
Místo: online
Typ akce: Vzdělávání

Pokud máte víc jak 25 zaměstnanců, musíte mít firemního bezpečáka, nebo vám musí bezpečnost řešit externí odborník.
Pokud máte 0-25 zaměstnanců, můžete si bezpečnost práce řešit sami. Ovšem musíte být proškole externím odborníkem. A přesně tohle školení jsme pro vás připravili.
 
 
Na semináři se zaměříme na to, abyste měli:
- chuť, sílu a nadšení věnovat se bezpečnosti práce
- přehled o novinkách pro rok 2023 a věděli na co si dát pozor

Celou bezpečnost práce jsme pro Vás shrnuli do následujících okruhů, které spolu projdeme:

Proč bezpečnost práce – aneb zdraví a životy lidí kolem nás
Jakou dokumentaci by to fakt chtělo
Zdravotní a odborná způsobilost
Pracovní doba a doba odpočinku
Přesčasy existují a dokonce mají i svá pravidla
Co dělat, když se stane úraz – pomoc druhému i sobě
Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance a sem tam i nějaká ta práva J
Hodnocení rizik a kategorizace prací aneb, co si pamatujeme z workshopu
Náhrada škody – platím, platíš, platíme…. kdo, komu, kolik a za co
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
Bezpečnostní značky, značení a signály
Účast zaměstnanců v BOZP a roční prověrky BOZP
Co když máme kotel nebo plynová zařízení
Co můžeme a nesmíme provádět s elektrikou
Zdvihadla nejsou hračky
Aby nám to nebouchlo - tlakové nádoby
Ruční nářadí a požadavky na něj
Hygienické požadavky na pracoviště
Teplo a chlad – co s tím?
Hmotnostní limity pro zvedání břemen
Jak to dělat bezpečně ve výškách?
Chemické látky nás neděsí
Otazníky kolem dopravy uvnitř firmy i mimo ní – dopravní řád
Na základě podnětů účastníků z minulých školení doplňujeme seminář o 30 min na téma: Jak proškolit své zaměstnance + seznam, co se kontroluje.

Účastí na semináři získáte osvědčení o proškolení osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a budete tak oprávněny jako proškolený vedoucí zaměstnanec školit dál svoje zaměstnance.
Odkaz bude zaslán před akcí, jakmile budou uzavřeny rezervace.Orientační struktura akce:

8:50 - 9:00 - připojení, ověření spojení
9:00 - 11:30 - BOZP: školení vedoucích zaměstnanců (vč. posledních 30 min na téma jak proškolit své zaměstnance + co se kontroluje)
11:30 - rozloučení