Online: Každoroční školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
Termín: 23. 3. 2023 09:00 - 11:30
Organizátor: IdeaZone, z.s.
Místo: online
Typ akce: Vzdělávání

Pokud máte víc jak 25 zaměstnanců, musíte mít firemního bezpečáka, nebo vám musí bezpečnost řešit externí odborník.
Pokud máte 0-25 zaměstnanců, můžete si bezpečnost práce řešit sami. Ovšem musíte být proškole externím odborníkem. A přesně tohle školení jsme pro vás připravili.
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí vašeho podnikání - neznalost neomlouvá! 

Na základě podnětů účastníků z minulých školení doplňujeme seminář o 30 min na téma: Jak proškolit své zaměstnance + seznam, co se kontroluje.

Účastí na semináři získáte osvědčení o proškolení osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a budete tak oprávněni jako proškolený vedoucí zaměstnanec školit dál svoje zaměstnance.

Více info a rezervace místa zde: https://klubneziskovek.ideazone.cz/program/