Konference Místně zakotveného učení
Termín: 17. 9. 2021
Místo: Praha
Typ akce: Vzdělávání

Přijďte s námi sdílet zkušenosti sMZU a posilovat postavení MZU v ČR
Těšit se můžete na setkání s učiteli, autorypublikací o MZU, metodiky a lektoryvzdělávacích center, zástupci veřejné správy as dalšími zajímavými hosty.
O jakých tématech budeme debatovat?
Kde se vzalo MZU, s čím souvisí a na co navazuje
Jak je pojímáno MZU v zahraničí
Jak převádět principy MZU do českého školství ajak v tom podporovat učitele
Výzkumy, zda a jak MZU zlepšuje výsledky akompetence žáků
Příklady z praxe učitelů, dalších vzdělavatelů iobcí, jak na MZU

Na základě registrace obdržíte podrobné informace PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI MZU (google.com)

Registrujte se do 31. 7. 2021 ÚČAST ZDARMA