Informace o webu

Webový portál slouží ke spolupráci a především informovanosti, jak pro neziskové organizace, tak informovanosti občanů o práci v neziskovém sektoru. Portál spravuje oddělení organizačních činností a neziskového sektoru Krajského úřadu Zlínského kraje.

Portál nabízí bezplatnou registraci, kdy každá organizace má možnost veškeré údaje o organizaci samostatně spravovat a aktualizovat. Další možností je prezentovat organizaci zveřejňováním článků o činnosti a aktivitách, které organizace pořádá.

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: