Program Nejdřív střecha

www.vdv.cz/programy/nejdriv-strecha/

9.12.2019

vyhlašovatel: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Program Nejdřív střecha vychází z poznatku, že již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince a že člověk bez domova potřebuje nejdřív střechu a pomocnou ruku, aby se jeho životní situace mohla zlepšit.Program umožňuje lidem bez domova získat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim dovolí se znovu nadechnout a pomůže při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání. Patronem a iniciátorem tohoto programu je Vojtěch Sedláček. Program běží již přes tři roky a za tu dobu pomohl více než tisíci jednotlivců a rodin. 


Co podporuje program Nejdřív střecha
podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení
Program je určen těm, kteří:
se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života
bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo