Příspěvek z Nadace Dětský mozek

www.detskymozek.cz/potrebujete-pomoci

9.12.2019

vyhlašovatel: Nadace Dětský mozek

kontakt: 
(nadace@detskymozek.cz)
Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem

typ podpory: 
Grant, Dotace

Nadace Dětský mozek byla založena v roce 1992 a po celou dobu své existence, v souladu se statutem, podporuje osoby s postižením centrální nervové soustavy.

Pokud nás chcete oslovit a požádat o finanční příspěvek, vyplňte prosím na našich stránkách jeden z následujících dotazníků (dotazník pro rodiče - žadatele o příspěvek nebo dotazník pro dospělé žadatele o příspěvek) a zašlete na e-mailovou adresu nadace@detskymozek.cz nebo na adresu:
Nadace Dětský mozek, Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem.

Právnické osoby se mohou přihlásit do výběrového řízení na přerozdělení výnosů z příspěvku NIF, které je vyhlašováno každoročně na začátku ledna.