Oranžové hřiště

www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

9.12.2019

vyhlašovatel: Nadace ČEZ

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.