Fond bilaterální spolupráce

www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/?utm_source=ACF+-+Newsletter&utm_campaign=99e1e8f17c-EMAIL_CAMPAIGN_2019_08_29_02_02&utm_medium=email&utm_term=0_92d606673a-99e1e8f17c-154012537#section1

5.8.2019

Od 5. srpna 2019 až do vyčerpání finančních prostředků můžete žádat také o podporu v rámci Fondu bilaterální spolupráce. Jedním z cílů programu je totiž podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Fond bilaterální spolupráce se zaměřuje především na síťování organizací, podporu vzájemné spolupráce, výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe.

Nadace OSF