Nadace Jedličkova ústavu - pomoc pro organizace

nadaceju.cz/potrebuji-pomoci/potrebuji-pomoci-pro-organizace/

5.9.2019

Průběžný grant
vyhlašovatel: Nadace Jedličkova ústavu

Žadatelem o nadační grant může být pouze právnická osoba, která prokáže svoji existenci dokladem o řádné registraci v souladu s právním řádem České republiky a splňuje zákonem stanovené podmínky pro příslušnou činnost sociální a humanitární zaměřenou ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Nadační granty mohou být poskytovány

  • občanským sdružením
  • obecně prospěšným společnostem
  • církevním právnickým osobám poskytující sociální, zdravotnické a vzdělávací služby
  • příspěvkovým organizacím
Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: