Grantový program Pro zdravou krajinu

www.nadaceivanadejmala.cz/granty-pro-zdravou-krajinu

5.9.2019

Průběžný grant

vyhlašovatel: Nadace Ivana Dejmala

Podpora projektů na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí nebo nápravu vodního režimu krajiny úhradou až poloviny prostředků potřebných na kofinancování úspěšných záměrů podaných v rámci OPŽP ve specifických cílech 4.1, 4.2 nebo 4.3 nebo řádně zdůvodněná část neuznatelných nákladů vztažená k předmětu ochrany přírody.

Uhrazení přímých nákladů na realizaci drobných opatření na zlepšení vodního režimu krajiny (obnova tůní, slepých ramen, mokřadů, malých vodních nádrží apod.).