Grantový program "Benefice s Divokými husami"

www.divokehusy.cz

5.9.2019

Průběžný grant
vyhlašovatel: Nadace Divoké husy

kontakt: 
Ivana Průšová (prusova@divokehusy.cz)
Hybernská 1007/20, Praha 1, 110 00
Tel:736 457 888
Grantový program „Benefice s Divokými husami“ je určen nestátním neziskovým organizacím působícím v sociální, zdravotní, humanitární a rozvojové oblasti, které ve svůj prospěch pořádají benefiční akci za účelem získání finančních prostředků pro podporu přímé práce s klienty. Pořadatelem benefice může být i jiný subjekt, který ji uspořádá ve prospěch takové organizace.

Nadace Divoké husy zdvojnásobuje výtěžek těchto benefičních akcí až do výše 60 000,- Kč.
Cílem grantového programu je podpora aktivity neziskových organizací, ale také jednotlivců nebo školních kolektivů, aby vlastní aktivitou - např. uspořádáním výstavy, koncertu sportovního utkání nebo i sběrem papíru - získali peníze pro dobrou věc.

Uzávěrka a schvalování žádostí probíhá 1krát za měsíc, vždy k poslednímu dni měsíce. Žádost musí být doručena nejpozději dva kalendářní měsíce před 1. dnem měsíce, ve kterém se benefiční akce koná.

 

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: