Fond Tři sestry

www.nadacevia.cz/co-nabizime/fond-tri-sestry-pomahaji/

5.9.2019

Průběžný grant
vyhlašovatel: Fond Tři sestry

Hudební skupina Tři sestry si u Nadace Via založila svůj vlastní dárcovský fond na konci roku 2011. Posláním fondu je podporovat zejména programy pro děti a mládež, osoby sociálně slabé v situacích, kdy jsou odkázány na pomoc druhých, či ty, které se nečekaně ocitnou v těžké životní situaci vinou nehody, nemoci či jiné osobní tragédie.

Z ČEHO JE PROGRAM FINANCOVÁN: z darů kapely Tři sestry a z darů jejich přátel.

Kontakt: Pavla Jenková, 732 862 903, e-mail: pavla.jenkova@nadacevia.cz