Fond rodiny Sýkorovy

www.nadacevia.cz/co-nabizime/fond-rodiny-sykorovy/

5.9.2019

Průběžný grant
vyhlašovatel: Nadace VIA


Prostřednictvím svého rodinného dárcovského fondu chtějí Sýkorovi vést k filantropii své děti.


Kontakt: Jana Horáková, 608 181 161, e-mail: jana.horakova@nadacevia.cz