Cesty k integraci

www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/

5.9.2019

Průběžný grant

vyhlašovatel: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

kontakt: 
Eva Kvasničková (vdv@vdv.cz)
Senovážné nám. 2, Praha 1
Tel:224 217 331

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové uděluje příspěvky jak jednotlivcům, tak i nestátním neziskovým organizacím, které zajišťují kvalitní a moderní sociální služby potřebným. Nadace přispívá v rámci daných možností a se snahou, aby pomohla těm, kdo si zdravotní pomůcky nemohou jiným způsobem opatřit. Přispívá-li na vybavení, rehabilitační a kompenzační pomůcky, dbá na to, aby byly maximálně využívané.

O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok (správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a posuzuje došlé žádosti).