MZe ČR - Národní podpora - 18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2023/

16.2.2023 - 14.10.2023

MZe ČR - Národní podpora - 18.A. Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním
zaměřením Cílem dotace je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního přístupu k základním potravinám. Dotace je určena na mzdové a provozní náklady související se shromažďováním, skladováním a přidělováním darovaných potravin na území České republiky vč. nájmů a služeb. Žadateli jsou organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 začíná 3. 10. 2022 a končí 14. 10. 2022. Příjem žádostí o dotaci pro rok 2024 začíná 3. 10. 2023 a končí 14. 10. 2023.