MZe ČR - Národní podpora - 18.B. Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2023/

16.2.2023 - 14.10.2023

MZe ČR - Národní podpora - 18.B. Podpora výstavby a rekonstrukce skladovacích prostor potravinových bank
a dalších subjektů s humanitárním zaměřením Cílem dotace je přispět ke snížení plýtvání potravinami a podpora distribuce potravin lidem na hranici hmotné nouze, kteří jsou bez adekvátního přístupu k základním potravinám. Dotaci lze poskytnout na vytvoření odpovídajících podmínek pro skladování potravin (výstavba, rekonstrukce nebo koupě skladovacích prostor pro potraviny, vybavení skladovacích prostor pro potraviny potřebnou technologií včetně pořízení automobilu pro svážení a distribuci darovaných potravin. Žadateli jsou organizace, které zdarma shromažďují darované potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím. Žádost může podat také Federace potravinových bank a Sdružení Charita Česká republika.