SFŽP ČR - Národní program ŽP - Výsadba stromů - grantové schéma (výzva č. 5/2021)

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=95

16.2.2023 - 30.12.2023

Cílem výzvy je podpora výsadby stromů prostřednictvím grantů erudovaným nestátním neziskovým organizacím a místním akčním
skupinám, a tím zajistit co největší počet výsadeb stromů v terénu, paralelně s realizací projektů podpořených v rámci výzvy č.
4/2021, urychlení administrace a znásobení zdrojů financování prostřednictvím zapojení soukromých prostředků. Dotace je určena na prostředkování zajištění výsadby stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných prostranstvích, multiplikace zdrojů na tuto činnost, realizace souvisejících osvětových akcí a podpora zájmu veřejnosti o výsadbu a zlepšení péče o vysazenou zeleň. Žadateli jsou nestátní neziskové organizace se zkušeností s poskytováním podpory na výsadbu stromů a místní akční skupiny.