MK ČR - Státní fond kultury České republiky

https://www.mkcr.cz/zadosti-o-dotace-sfk-na-rok-2023-cs-2862

6.2.2023 - 30.4.2023

Program je přímým finančním nástrojem poskytování podpory kulturních projektů zaměřených na celkové pozvednutí české kultury.
Podporovanou aktivitou je např. podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl. Rozhodujícím termínem projektu je
datum zahájení klíčového výstupu, čímž se rozumí zahájení festivalu, premiéra, vernisáž, křest knihy nebo CD apod. Finanční
podpora tohoto fondu je poskytována formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí. Žadateli jsou FO a PO.
Jeden žadatel může podat maximálně tři žádosti ročně.
Příjem žádostí na rok 2023:
od 22. do 28. srpna 2022 lze žádat o podporu pro projekty zahajované v termínu 1.1. – 30.4.2022
od 12. do 18. prosince 2022 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1.5. – 31.8.2022
od 24. do 30. dubna 2023 lze žádat o podporu projektů zahajovaných v termínu 1.9. – 31.12.2022
Typ financování: Nevratná dotace / grant Územní dopad: Převážně celorepubliková