MK ČR - Regionální a národnostní kultura - Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

https://www.mkcr.cz/podpora-zahranicnich-kontaktu-v-oblasti-neprofesionalnich-umeleckych-aktivit-cs-2879

6.2.2023 - 28.4.2023

Program je zaměřen na podporu zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit. Podporováno je pět druhů
činností - Amatérské divadlo všech druhů, včetně dětského; Taneční umění všech druhů s výjimkou folkloru; Dechové, symfonické a komorní orchestry; Dětské a dospělé folklorní soubory; Dětské a dospělé pěvecké sbory. Žadateli jsou právnické a fyzické osoby.