Technologická agentura ČR - Program SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice (2. veřejná soutěž)

https://www.tacr.cz/program-sigma-vyhlaseni-2-verejne-souteze-dilci-cil-2-zacinajici-vyzkumnici-vyzkumnice/

6.2.2023 - 5.4.2023

Cílem této výzvy je podpora projektů v dílčím cíli 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech
aplikovaného výzkumu (DC2), jehož účelem je zvýšit zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu. Veřejná soutěž podporuje spolupráci začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe, a to ve všech oblastech aplikovaného výzkumu. Dále je v této veřejné soutěži stanovena specifická alokace pro návrhy projektů, které se přihlásí k jednomu ze 3 strategických cílů (Dekarbonizace, Decentralizace, Cirkularita) RIS3 Mise Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky v celkové výši 30 mil. Kč. O dotaci se mohou ucházet výzkumné organizace a malé, střední i velké podniky (bez ohledu na svou právní formu - např. neziskové organizace, příspěvkové organizace, organizační složky státu, územní samosprávné celky).