MK ČR - Podpora expozičních a výstavních projektů

https://www.mkcr.cz/podpora-expozicnich-a-vystavnich-projektu-cs-1352

6.2.2023 - 31.3.2023

Cílem programu je podpora instalací expozic nebo výstav muzejní povahy, zpřístupnění expozic a výstav osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být právnické a fyzické osoby - vlastníci sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek
muzejní povahy Ministerstva kultury. Není určeno pro příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem kultury.