MK ČR - Podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí (2. kolo)

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-dotacniho-vyberoveho-rizeni-na-podporu-kulturnich-projektu-vysilanych-do-zahranici-na-rok-2023-cs-2891

6.2.2023 - 31.3.2023

Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu a podpora jejich projektů vysílaných do zahraničí a organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery. Podporovány jsou projekty z oblasti živého umění a literární
projekty, projekty z oblasti kulturního dědictví, projekty z oblasti současného výtvarného umění, architektury a designu, projekty
obsahově zaměřené na významná česká kulturní nebo historická výročí. Žadateli jsou FO s živnostenským oprávněním a PO, které
poskytují veřejné kulturní služby. Pro rok 2023 je dotační titul na podporu profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí
omezen maximální částkou požadované dotace ve výši 400 tis. Kč. Žadatelé s finančně náročnějšími projekty budou moci žádat ve
výzvě Mobilita II v rámci Národního plánu obnovy.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: