MK ČR - Státní podpora profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů

https://www.mkcr.cz/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-rok-2023

6.2.2023 - 10.3.2023

MK ČR - Státní podpora profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů
Program se zaměřuje na podporu profesionální divadelní a koncertní činnosti celostátního významu, podporu nové tvorby, mladých
umělců, podporu programů pro děti a mládež, posílení prestiže české kultury v zahraničí a na podporu rovného přístupu občanů ke
kulturnímu bohatství. Žadatelem jsou právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. městem
Prahou.

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: