MMR ČR - Bezbariérové akce - Euroklíč

https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-(3)/euroklic-2023

6.2.2023 - 10.3.2023


Cílem programu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických
kompenzačních zařízení (výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Dotace je určena na nákup a instalaci eurozámků do vybraných budov ve vlastnictví státu a obcí a zařízení, nákup příslušné sady euroklíčů a zajištění správy a údržby euroklíčů a eurozámků. Žadateli jsou NNO.