Státní fond kinematografie - Kompletní vývoj celovečerního hraného filmu

https://fondkinematografie.cz/2023-1-3-12-kompletni-vyvoj-celovecerniho-hraneho-filmu.html

6.2.2023 - 8.3.2023

Cílem výzvy je podpora žánrové, tematické a stylové různorodosti českých kinematografických děl, podpora vývoje českého
kinematografického díla směřující k zajištění financování a k připravenosti projektu k natáčení, zvýšení potenciálu projektů pro získání
mezinárodní koprodukce, podpora debutantů a nastupující filmařské generace. Podpora je určena pro vývoj celovečerního hraného
českého kinematografického díla, jehož součástí je vypracování konečné verze scénáře, vytvoření plánu výroby, aproximativního
rozpočtu, aproximativního finančního plánu a jeho předpokládaného zajištění. Žadateli jsou fyzické a právnické osoby.