Národní sportovní agentura - Movité investice - Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2022-2023 (34/2022)

https://agenturasport.cz/dotace-investicni/movite-investice-2022-23/

8.2.2023 - 28.2.2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj materiálně technické základny sportovní organizace (rozvoj materiálně technické základny formou
pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění
sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže - např. lodě,
kola, sportovní nářadí, posilovací stroje, trenažéry, sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť, motorizované doprovodné lodě, sněhové skútry, komunikační sety pro rozhodčí). Žadateli jsou sportovní svazy (spolky).