MZe ČR - Národní podpora - Centra odborné přípravy pro rok 2023 (129 710)

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/vzdelavaci-subjekty/centra-odborne-pripravy.html

6.2.2023 - 24.2.2023

Cílem programu je vytvoření Center odborné přípravy. Účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. Dotace je poskytována na modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání. Žadateli jsou střední škola a vyšší odborná škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení, která připravuje žáky a studenty ve skupinách oborů vzdělání 41 - Zemědělství a lesnictví, 43 - Veterinářství a veterinární prevence a 29 - Potravinářství a potravinářská chemie a která byla jmenovaná COP národní Komisí pro výběr Center odborné přípravy (ve skupinách oborů vzdělání 41 - Zemědělství a lesnictví: obor zaměření COP zemědělství, zahradnictví, lesnictví, rybářství, vinohradnictví, jezdectví a chovatelství, 43 - Veterinářství a veterinární prevence: obor zaměření COP veterinářství a 29 - Potravinářství a potravinářská chemie: obor zaměření COP potravinářství).