Cesty k integraci

https://www.vdv.cz/programy/cesty-k-integraci/

16.2.2023

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

O příspěvek z programu lze žádat průběžně po celý rok (správní rada VDV zasedá jednou za měsíc a posuzuje došlé žádosti).

 

Co podporuje program Cesty k integraci
ranou péči
půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
denní stacionáře
chráněné a podporované zaměstnávání
chráněné bydlení
pro jednotlivce - nákup invalidních vozíků a jejich doplňků, různých typů kompenzačních a rehabilitačních pomůcek