Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou - Společnost DUHA

https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-neziskovy-sektor/

16.2.2023

Žádosti pro následující rok lze podávat vždy do 15.12.
Cílem je:
pomoci dětem postiženým mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů, zařízení, využití darů..),
patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (léčebny, stacionáře, dětské domovy, ústavy..),
zkvalitnění a rozšíření rehabilitační a léčebné základny postižených ve spolupráci se světovými zdravotnickými centry,
především MUDr. Vojty,
pomoci dětem postiženým DMO a diabetes,
zřízení, vedení půjčovny invalidních vozíků, pomůcek, v zájmu postižených spoluobčanů v rámci celé ČR, poskytování
individuální pomoci podle žádostí k nákupu pomůcek,
pomoc postiženým přírodními katastrofami, organizování pomoci, realizace výzev, sbírek,
organizování sportovních, kulturních, společenských akcí se zaměřením na integraci postižených mezi zdravé, na integraci
postižených do běžného života,
nakladatelská a vydavatelská činnost ve výběru informací směřujících ke zkvalitnění rehabilitační, léčebné základny
postižených dětí po DMO.
Cílů a účelu činnosti je dosahováno prostřednictvím realizace projektu "Nemysli jen na sebe", projektu "Zdravé zuby", projektu
"Zřízení, vedení centrální půjčovny pomůcek".