Nadace Open Society Fund Praha - ACF - výzva Fondu bilaterální spolupráce

https://www.activecitizensfund.cz/chceme-grant/aktualni-vyzvy/

16.2.2023 - 31.8.2023

Díky Bilaterálnímu fondu mohou české neziskové organizace a organizace z dárcovských zemí (Norsko, Island a Lichtenštejnsko) získat grant na bilaterální projekty, jejichž cílem je rozvíjení a posilování spolupráce, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů.
Granty jsou určeny na financování bilaterálních aktivit a iniciativ ve spolupráci s organizací či s expertem z uvedených dárcovských zemí. Mohou navazovat na jiné granty udělené v rámci ACF, případně se vzájemně doplňovat. Podmínkou úspěšné grantové žádosti je proto spolupráce mezi organizací občanské společnosti v České republice a organizací z jednoho z dárcovských států. Partnera můžete najít například skrze databázi partnerských organizací.
Zaměření výzvy:
občanská participace,
advokační a watchdogové aktivity,
zmocnění znevýhodněných skupin,
občanské vzdělávání a mediální gramotnost,
posílení neziskových organizací.