Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - Sasakawa Asthma Fund

https://www.vdv.cz/programy/sasakawa-asthma-fund/

16.2.2023 - 30.4.2023

Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - Sasakawa Asthma Fund
V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí,
granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení.
Program Sasakawa Asthma Fund podporuje především zdravotní výchovu a vzdělávání, primární a sekundární prevenci astmatu
u dětí a rehabilitaci dětí s těžšími formami průduškového astmatu.
Typ financování: Nevratná dotace / grant Územní dopad: Převážně celorepubliková
Alokace výzvy: Neuvedeno Poslední změna: 9.2.2023 - Vyhlášení nového kola výzvy
Maximální % dotace: 100% Status: Otevřený
Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka 30. 04. 2023

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: