Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - Obyčejný život

https://www.vdv.cz/programy/obycejny-zivot-nif/

16.2.2023 - 31.3.2023

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Cílovými skupinami programu jsou lidé bez domova a zaměstnání, děti ulice, ženy a děti jako oběti násilí, uprchlíci. Program také podporuje projekty organizací činných ve vyloučených romských komunitách a sociální práci s mladými dospělými, kteří vyrůstali v dětských domovech a výchovných ústavech.

Uzávěrka pro přijímání žádostí - 31. března 2023

Výsledky grantového řízení najdete online v systému Grantys.

Žádosti o příspěvek mohou podávat nestátní neziskové organizace s právní formou:

obecně prospěšné společnosti
ústavy
občanská sdružení (spolky)
evidované právnické osoby (církevní) 


Co podporuje program Obyčejný život
sociální služby v azylových domech pro muže a pro matky s dětmi
sociální služby v domech na půli cesty
sociální služby poskytované na ulici, ve vyloučených romských komunitách
sociální služby poskytované uprchlíkům, migrantům a obětem násilí