Nadace RWE Gas Storage - Poskytnutí grantu na podporu rozvoje regionů

https://www.rwe-gasstorage.cz/o-nas/grantovy-program?fbclid=IwAR1oAl7QI8OKNPUkQSPu6bNujeuLEX1nTRBHC5ntbMgyfyQFDK1KLV2f87I

16.2.2023 - 31.3.2023

Cílem grantového programu je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí
chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů.
Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel v jednom kole, je 250 tisíc Kč, nejnižší 10 tisíc Kč. Finanční podporu mohou
získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v
okolí provozů naší společnosti. Prioritně jsou podporovány aktivity orientované na mladé lidi a rodiny s dětmi.

 

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: