Nadace VIA + Česká spořitelna - Dokážeme víc

https://www.dokazemevic.cz/cs/pribehy/granty-500

16.2.2023 - 13.3.2023

Cílem dvouletého programu je, aby obec, spolky, aktivní jedinci a podnikatelské subjekty společně zapojili maximální počet místních obyvatel do proměny konkrétního veřejného prostoru. Tento prostor bude do budoucna sloužit jako neutrální půda pro setkávání nejširšího spektra obyvatel daného místa i spolků a skupin, které v místě působí.
Co lze získat:
Až 500 000 Kč na organizační i materiálové náklady.
Zdvojnásobení výtěžku finanční sbírky od místních dárců až do výše 50 000 Kč.
Odbornou pomoc konzultanta při přípravě projektu, plánování s veřejností. Expert bude vaším průvodcem po celou dobu
realizace projektu. Opřít se budete moci o celý náš programový tým.
Semináře (nejen) k tématu zapojování veřejnosti a fundraisingu.
Inspiraci a zkušenosti těch, kteří už svůj prostor k setkávání vytvořili.