Nadace VIA + Fond Kaufland - Už to roste, už to klíčí

https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/fond-kaufland/zahrady/

16.2.2023 - 5.3.2023

Program Nadace Via a společnosti Kaufland je určený aktivním lidem, kteří se zajímají o veřejný prostor a zlepšování sousedských vztahů a rozhodli se proto založit ve svém městě nebo obci komunitní zahradu. O podporu mohou žádat již existující komunitní zahrady, ale i začínající nadšenci, kteří chtějí založit zcela novou zahradu.


Finanční příspěvek ve výši až 100 000 Kč lze využít na:
vytvoření nové komunitní zahrady,
vybavení pro existující komunitní zahrady (např. řešení zachytávání srážkových vod, využití obnovitelných zdrojů energie,
stavba kůlny, zřízení kurníku),
realizace sousedských setkání či akcí na zahradě (např. workshop o kompostování, beseda s profesionálním zahradníkem,
letní kino, kurzy zahradničení pro seniory, apod.),
mentoring, zahradnické konzultace, účast na vzdělávacích workshopech nebo školeních,
práci koordinátora (max. 10 % z celkového rozpočtu).


Žádat mohou neformální skupiny lidí, místní neziskové organizace založené na dobrovolnické práci, obce do 2 000 obyvatel a další organizace podporující komunitní život, jako jsou školy, knihovny, příspěvkové organizace obcí, farní charity apod.