Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - Senior

https://www.vdv.cz/programy/senior/

16.2.2023 - 1.3.2023


Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které
vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.
Program slouží k podpoře kvalitních projektů, které usnadňují starším občanům život v zařízeních pečujících o seniory. Jedná se
zejména o zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou, demencí a dalšími neurologickými onemocněními a pro seniory v sociálněošetřovatelských centrech.


Program podporuje:
vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory,
terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory,
vybavení charitních domů, domovů seniorů aj., zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace,
pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu.