Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle - Paliativní a hospicová péče

https://www.vdv.cz/programy/paliativni-pece/

16.2.2023 - 1.3.2023

Program podporuje kvalitní projekty, které pomáhají odstranit nebo zmírnit utrpení umírajícího a zachovat jeho důstojnost v závěrečné fázi života. Podporuje péči v hospicových a paliativních zařízeních nebo v rámci služeb v domácnosti.
Program podporuje:
vzdělávání pracovníků přímé péče,
terénní zdravotní a sociální služby,
vybavení zařízení,
pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek.

Maximální dotace: 100 000,00 Kč