Výzvy MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s.

http://luhacovskezalesi.cz/

16.2.2023 - 31.12.2023

Účelem integrovaných nástrojů je realizace provázaných a územně zacílených intervencí, které mohou být financované z různých
operačních programů, národních dotací nebo jiných zdrojů. Jedním z integrovaných nástrojů je komunitně vedený místní rozvoj, který je zaměřen na podporu venkovských území. Do komunitně vedeného rozvoje je v ČR zapojeno na 180 místních akčních skupin
(MAS).

Maximální dotace: Neuvedeno Uzávěrka 31. 12. 2023