Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=108

16.2.2023 - 15.12.2023

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.

Na co můžete dotaci získat
Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření,

či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:

 elektromobily,
 automobily s vodíkovým pohonem.
Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

Co se děje

V současné době žádné akce neprobíhají

DATABÁZE NNO
Registrovat
Vypsat organizace dle: